Uncategorized

Александра Василев – Симбол, знак, порука

Александра Василев, 5-3, ОШ „Алекса Шантић“ Калуђерица, Београд, Србија
Иванка Ивковић Ускоковић, наставница ликовне културе