Uncategorized

Дамјан Стефанов – Божићна бајка (Microsoft Paint)

За Шести таблин међународни божићни конкурс
Дамјан Стефанов, V-3, ОШ „Лазо Ангеловски“ Скопје, Северна Македонија
Ментор: Лидија Божиноска

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com