Упознај Србију

Специјални резерват природе Засавица

Специјални резерват природе Засавица је природни резерват стављен под заштиту државе 1977. године као природно добро I категорије од изузетног значаја, ради очувања природног водотока и влажних станишта са значајном разноврсношћу флоре и фауне и присутним природним реткостима и угроженим врстама. Резерват се простире у северној Мачви на територијама општина Сремска Митровица и Богатић. Укупна површина резервата износи 1825 hа, од чега је 675 hа у I категорији заштите. Овај резерват чине: речица Засавица (дужине 33,1 km) која преко канала Богаз има директну везу са реком Савом, канали Јовац и Прекопац, као и поток Батар.

На овом подручју до сада је забележено преко 600 биљних врста. Посебно је значајно присуство: белог и жутог локвања (Nymphaea alba, Nuphar luteum), тестерице (Stratiotes aloides), локвањића (Nymphoides peltata), мочварне коприве (Urtica kioviensis) и иђирота (Acorus calamus). Ово је једино место у Србији где можете видети дабра.

Визиторски центар представља централно туристичко место резервата. Изграђена је дрвена грађевина са турњем висине 18 m са кога се пружа поглед ка пашњаку од 300 ha и најширем и најлепшем делу тока Засавице. У овом објекту налази се трафика за продају сувенира и 2 собе са укупно 7 лежаја, као и две помоћне просторије. Испред је дрвени док који води до чамаца и туристичког брода Умбра којим посетиоци обилазе резерват.

Више о Засавици можете видети на њиховом сајту: http://www.zasavica.org.rs/