Вести

Обележавање Дана интелигенције

Ученици I и II разреда, ИО Бајчинац, ОШ „Милић Ракић Мирко“ Прокупље, Србија

У ОШ „Мирко“ у Бајчинцу обележен је Дан интелигенције кроз час Одељењског старешине.
ЧОС: Учимо кроз загонетке
Разред: 1. и 2.
Циљ часа: Да ученици на интересантан начин, кроз игру стекну нова знања.
Исходи: Ученици су научили нове загонетке.
Међупредметне компетенције: компетенција за решавање проблема, к. за сарадњу, естетичка компетенција
Кључни појмови: загонетке, песма, стихови, строфа
Међупредметно повезивање: Српски језик, Свет око нас
Активности учитеља: Планира, функционално осмишљава и организује рад на часу, помаже. Евалуира рад ученика.
Активности ученика: Читају, размишљају, решавају загонетке, повезују, одређују редослед стихова у песми.
Производи ученичког рада: Од датих стихова склопљене две песмице, решене загонетке на папирима у боји.

Учитељица: Јелена Ђорђевић

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com